Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Elena Tibenská Ti Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Janka Sabová Sa Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Marta Arbetová Ar Rozvrh
Triedna učiteľka: III.G
 
 
Ing. Pavol Balint Ba Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
 
 
Csaba Berta Be Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Marta Bieleková Bi Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Andrea Brocková Br Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
 
 
Ing. Jozef Brunacký Bx Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. František Buranský Bu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Štefan Burkuš Bk Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.G
 
 
Adrián Byrtus By Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ľubomír Cmorej Cm Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. František Čapla Čp Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Antónia Danková Dn Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Mgr. Marián Drančák Dk Rozvrh
Triedny učiteľ: I.G
 
 
Mgr. Alžbeta Dudová Da Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Alica Duláková Du Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
 
 
Mgr. Róbert Egreši Eg Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Judita Faithová Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
 
 
Ing. Soňa Gašparová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.H
 
 
Ing. Ľubomír Gedra Ge Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
l.gedra@ostrovskeho.com
 
 
Mgr. Zuzana Hajduková Hj Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Hanesová Ha Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ladislav Horváth Ho Rozvrh
Triedny učiteľ: III.H
Zástupca v triede: II.H
 
 
Mgr. Soňa Hurajtová Hu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.F
 
 
Mgr. Aleš Chovanec Cho Rozvrh
Triedny učiteľ: II.G
 
 
Mgr. Jana Chudá Chu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Natália Jakabová Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Ing. Ivana Jasaňová Js Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
 
 
Bc. Peter Kačala Kl Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Diana Kačalová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Jaroslav Kalafus Kf Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Anna Kapová Kp Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Kristína Kardošová Kd Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Kleinová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
 
 
Mgr. Daniela Klinčáková Ki Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Alena Kmeťová Km Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Ing. Peter Krištof Kr Rozvrh
Triedny učiteľ: II.F
 
 
Ing. Eva Kubinová Ku Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Kurianová Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Ing. Veronika Mereiderová Me Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Ľubomír Micák Mc Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Darina Muchová Mu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.G
 
 
MVDr. Mária Nováková Vychovávateľka
 
 
Vincent Oberle Ob Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Marek Ochotnica Och Rozvrh
Učiteľ
 
 
František Palgut Pg Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Mária Panocová Pa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Pavelová Pv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Marián Petrík Pr Rozvrh
Učiteľ
 
 
Lukáš Pilip Pi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Ľudovít Repko Rp Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
 
 
Ing. Zuzana Romancová Rm Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Emília Rusnáková Ru Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
 
 
František Sepeši Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Otília Staničárová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
 
 
Mgr. Simona Sučková Su Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Nataša Szmereková Szm Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Martina Šántová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Tomáš Špira Šp Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Marek Štofa Šf Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
Zástupca v triede: III.A
 
 
Ing. Marcel Takáč Ta Rozvrh
Triedny učiteľ: I.F
 
 
Ing. Marcela Timková Tm Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Peter Tokoš Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.E
 
 
Ing. Gabriela Tománková Tv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jarmila Tomčovčíková To Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Júlia Vadel Holinková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lukáš Zmuda Zm Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
 
 
Bc. Katarína Zmudová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Zummerová Zu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.H

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018