Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Pondelok 18. 6. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
  Ostrovského 1
 • 055/6436891

Narodeniny a meniny

Vitajte na EduPage

Milé študentky a študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole.

 

Novinky

 • Vyhráva, kto má platnú známku!

  Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

 • Milí držitelia a držiteľky ISIC kariet,

  duplikáty kariet (strata karty, poškodenie karty) si môžete vybaviť aj individuálne na stránke https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/

  Cena je 10€ = 7€ za duplikát a 3€ poštovné.

 • Študijný odbor - špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

  Absolvent študijného odboru - špecialista informačnej bezpečnosti získa úplné stredné odborné vzdelanie - trojročným pomaturitným vyšším odborným štúdiom - ISCED 5B. Výučba v tomto študijnom odbore bude v experimentálnom overovaní od 01.09.2018.

  Cieľovou skupinou sú absolventi stredných odborných škôl a gymnázií, podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.