Navigácia

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Email školy: skola@ostrovskeho.sk
Telefón: 055/6436891
Adresa školy: Ostrovského 1