Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • POZOR! MÁTE PLATNÚ ISIC KARTU?

  Vážení rodičia.

  Pre kompletné využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

  Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.

  Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.

  Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez

   www.objednaj-preukaz.sk.

  Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

   

  SI STREDOŠKOLÁK, TAK SA UKÁŽ!

  Obnov si platnosť svojho preukazu ISIC/EURO26 a využívaj všetky výhody naplno.

  Známku si môžeš zakúpiť v škole, alebo cez internet na objednaj-preukaz.sk

   

  • Súčasná platnosť preukazu vyprší 30.9.2018.
  • Držitelia preukazov žiaka ISIC/EURO<26 si potrebujú zakúpiť známku ISIC 09/2019 na aktuálny školský rok a tým si zabezpečiť platnosť preukazu na študentské zľavy. Dokopy čaká na držiteľov platných preukazov ISIC/EURO<26 viac ako 150 000 zliav vo viac ako 130 krajinách sveta.
  • K novej známke ISIC 09/2019 navyše každý žiak dostane viac ako 50 špeciálnych kupónov s rôznymi extra zľavami (na školách vždy v septembri).
  • Bez novej známky je preukaz na tieto zľavy neplatný!
  • Známku si žiak môže zakúpiť v škole, alebo cez internet na objednajpreukaz.sk

   

  Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:

  1. identifikačným preukazom žiaka školy
  2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach
  3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC
  4. európskou kartou mládeže EURO<26
  5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky
  6. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice
  7. platný vždy na jeden školský rok

  Viac informácií o jednotlivých funkciách Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 nájdete TU. (https://bit.ly/2lH6PYr)

  Zoznam škôl vydávajúcich Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 (https://bit.ly/2lIheDv)

  Žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC/Euro<26 alebo známky ISIC: https://bit.ly/2KuXm1m

  Žiadosť o vydanie preukazu učiteľa ITIC alebo známky ITIC:  https://bit.ly/2tNPSPL

   

 • Budúci prváci a prváčky - prevzatie ISIC karty

  Prevzatie vydaných ISIC kariet (žiadosti podané do júla) bude prebiehať od 23. 8. 2018 každý pracovný deň v čase od 14,00 hod. do 15,00 hod. v kabinete č. 110, Ing. Soňa Gašparová.

 • Strata/ poškodenie ISIC karty cez prázdniny

  Objednávka duplikátu ISIC karty

  Ak stratíte alebo poškodíte svoju ISIC kartu cez prázdniny, duplikát si môžete objednať na adrese: https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/

  Duplikát karty bude doručený priamo na Vašu domácu adresu.

 • Prevzatie nových ISIC kariet

  Pre budúcich prvákov a prváčky

  Vašu ISIC kartu si môžete prevziať osobne, alebo môžete niekoho poveriť prevzatím karty, v týchto termínoch:

  26. 6. 2018 v čase od 14,00 hod do 15,00 hod,

  27. 6. 2018 v čase od 14,00 hod do 15,00 hod,

  29. 6. 2018 v čase od 11,00 hod do 13,00 hod,

  2. 7. 2018 v čase od 12,00 hod do 15,00 hod,

  4. 7. 2018  v čase od 12,00 hod do 15,00 hod,

  6. 7. 2018  v čase od 12,00 hod do 15,00 hod

  v kabinete č. 110.

   

  V auguste sa budú karty vydávať pravdepodobne 27., 28., 30. a 31. augusta 2018. Presné termíny a časy ešte budú upresnené.

 • Budúci prváci a prváčky a platnosť nových ISIC kariet

  Dobré správy pre nastupujúcich prvákov a prváčky 2018/ 2019

  Platnosť nových ISIC preukazov bude nastavená takto:

   

  Pre zľavy overované vizuálne (známkou) je preukaz platný hneď od prevzatia do 30. 9. 2019 (komerční partneri).

  Pre použitie preukazu na SAD, MHD overované v čipe, je nastavený len koniec čipovej platnosti do 31. 8. 2019, karta je použiteľná hneď od prevzatia.

  Pre použitie na bezplatne cestovanie v ZSR je nastavená platnosť čipu od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.

   

  To znamená, že budúci prváci môžu preukaz používať už od júna na všetko okrem železnice.

  Na vlak si môžu preukaz registrovať od 1. 9. 2018.

   

  Verím, že túto informáciu ocenia hlavne tí budúci prváci ktorí využívajú ISIC zľavy overované vizuálne a cestujúce, cestujúci autobusmi.

 • Stále prebieha predlžovanie platnosti ISIC kariet

  Pozor! Pozor! Milí držitelia a držiteľky ISIC kariet!!!

  Stále prebieha predlžovanie platnosti Vašich kariet.

   

  Kartu si predlžujete 2 spôsobmi:

  1. kúpa známky na zľavy - 10€ - objednať v kabinete 110 - Soňa Gašparová (pripravte si na papieri napísané meno a triedu a peniaze)

  Objednávky sa zbierajú celý týždeň a nasledujúci týždeň v stredu po 12,00 hod. prídu objednané známky do školy. Teda budú prinesené :-)

  http://www.studentskypreukaz.sk/

   

  2. "pípnutie" karty - predĺženie čipu na dopravu - poslať sms v cene 3€, dostanete 2 spätné sms, prídete si kartu priložiť k terminálu - kabinet č. 110 a dostanente 3. sms, platnosť karty je nastavená na celý nasledujúci školský rok

  https://www.transcard.sk/aktivacia-dopravnej-aplikacie-cez-sms/

  https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/

 • ISIC KARTY vs MATURANTI A MATURANTKY

  Vyhráva, kto má platnú známku!

  Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

  Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....) platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ S ZNÁMKOU 09/2018!


  Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov.

  Po maturitách to už nebude možné.

 • DUPLIKÁTY ISIC KARIET CEZ WEB

  Milí držitelia a držiteľky ISIC kariet,

  duplikáty kariet (strata karty, poškodenie karty) si môžete vybaviť aj individuálne na stránke https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/

  Cena je 10€ = 7€ za duplikát a 3€ poštovné.

 • Nový odbor - pomaturitné štúdium - Špecialista informačnej bezpečnosti

  Študijný odbor - špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

  Absolvent študijného odboru -  špecialista informačnej bezpečnosti  získa úplné stredné odborné vzdelanie - trojročným pomaturitným vyšším odborným štúdiom -  ISCED 5B. Výučba v tomto študijnom odbore bude v experimentálnom overovaní od 01.09.2018.

  Cieľovou skupinou sú absolventi stredných odborných škôl a gymnázií, podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.

  Dokladom o získanej kvalifikácii je Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať  titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.

  Kľúčové oblasti vzdelávania:

  • bezpečnosť počítačových sietí
  • bezpečnosť operačných systémov
  • zabezpečenie komunikácie – kryptovanie, princípy kryptografie
  • uchovávanie a spracovanie dát
  • právne aspekty informačných systémov
  • bezpečnostná politika, audit

  Absolvent študijného odboru môže počas štúdia získať niekoľko medzinárodných certifikátov:

  • v oblasti počítačových sietí: CCNA 1 a 2
  • v oblasti bezpečnosti PC sietí: Cybersecurity Essentials, CCNA Security
  • v oblasti operačných systémov: LPIC-1, LPIC-2
  • v oblasti bezpečnosti informačných systémov: príprava na certifikáciu CISSP
 • Kúpa známok na ISIC karty

  V súčasnosti je možné zakúpiť si platné ISIC "nálepky" len cez e-shop objednaj-preukaz.sk

  Známky majú platnosť 09/ 2018 a umožnia Vám využívať zľavy v kinách, obchodoch, kúpaliskách, ...

 • Písomná forma internej a externej časti maturitnej skúšky

  Milí maturanti a maturantky, 

  pozorne sledujte nástenku vo svojom edupage konte a po prihlásení si skontrolujte odkaz "Maturita" v ľavej lište.

  Dozviete sa všetky dôležité informácie o blížiacich sa písomných maturitných skúškach.

 • Chrípkové prázdniny

  31. 1. 2018 budú počas prvej vyučovacej hodiny rozdané výpisy polročných vysvedčení a polročné vysvedčenia, vyučovanie nebude prebiehať z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a žiačiek.

  1. 2. 2018 je na našej škole vyučovacie voľno z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a žiačiek.

  2. 2. 2018 sú polročné prázdniny.

  Riadne vyučovanie začína od 5. 2. 2018 - v pondelok

 • 5. 6. 2017

  Milé žiačky, žiaci, držitelia ISIC kariet, 

  v priebehu mesiaca jún je potrebné predĺžiť platnosť Vašej ISIC karty.

  Som Vám k dispozícii pred vyučovaním (7,45 až 8,00 hod.), po vyučovaní (14,00 hod. až 14,30 hod.) a počas veľkej prestávky (len ak nemám službu na chodbe).

  Soňa Gašparová

  Dôležité odkazy:

  http://studentskypreukaz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=41
  http://www.transcard.sk/aktivacia-dopravnej-aplikacie-cez-sms/

 • 30. 5. 2017

  Je tu koniec školského roka a Vaše ISIC KARTY je potrebné predĺžiť pre ďalší školský rok.
   

  Dňa 31. 5. 2017 budú aktualizované databázy študentov a študentiek, ktorí pokračujú v štúdiu a od 1. 6. 2017 sa začne predlžovanie platnosti kariet. Všetko potrebné sa včas dozviete. 

  Zatiaľ dôležité odkazy pre Vás:
  http://studentskypreukaz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=41
  http://www.transcard.sk/aktivacia-dopravnej-aplikacie-cez-sms/

  Soňa Gašparová, kabinet č. 110

 • 30. 5. 2017

  Platnosť Preukazu ISIC/EURO< 26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2017.

  Do 30. 6. 2017 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke.

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a Eurobus Košice akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO< 26 potvrdenú známkou 09/2017 pri platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

  Komerčné zľavy (Regiojet, Leoexpres, Martinus, Alza, kiná, kúpaliská, letné festivaly, ....) platia do konca septembra 2017 - LEN PRE TÝCH, KTORÍ MAJÚ NÁLEPKU.

  KÚPA NÁLEPKY:

  e-shop: 
  http://objednaj-preukaz.sk/54-student-zakladnej-strednej-skoly

  Osobne u mňa v stredu 31.5. 2017 od 14,00 hod. do 15,00 hod. Pre objednávku potrebujem meno a 10€. Známka bude na škole o týždeň, prídete si ju potom vyzdvihnúť.

  Dňom maturitnej skúšky prestávate byť študentom a strácate nárok na študentské cestovné, keďže sa na rôznych školách maturuje v rozsahu 3 týždňov je to zjednotené na dátum 30. 6., kedy Vám končí nárok na zľavu, ktorú dotuje štát (napr. vlaky zdarma).

  Pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ste študentami ešte do 31. 8., Vašim rodičom ostáva nárok na prídavky a zdravotné poistenie za Vás platí štát. Od 1.9. by ste mali byť zamestnaní alebo evidovaní na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Inak ostávate dobrovoľne nezamestnaní a musíte si sami platiť zdravotné poistenie.